HEDEFİMİZ İNSAN

Bizim için insan; sürekli olarak gelişen ve zenginleşen en önemli kurumsal değerlerimizden biridir. Bu kapsamda hedefimiz; nitelikli insan kaynağının kazanılması, bu kaynağın eğitim ve gelişimine katkıda bulunarak başarının ödüllendirildiği doğru kariyer planlamasının yapılmasını sağlayan sistem ve süreçleri işler kılmaktır. “Bilim, birlik ve başarı” temelinde oluşturduğumuz insan kaynağının; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, başarı odaklı çalışmayı benimsemiş bireylerden oluşmasını hedefliyoruz.

ÇALIŞMA KÜLTÜRÜMÜZ

İNSANA SAYGI

Her zaman, “önce insan” deriz.

Biliyoruz ki, aynı hedefe beraberce yürüdüğümüz mutlu çalışanlarla her zaman daha iyiye ulaşıyoruz.

Çalışan ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımaya özen gösteriyoruz.

İnsan ve ticari ilişkilerimizde çalışanlarımızın ve müşterilerimizin de bizimle birlikte kazanmasını. benimsiyoruz.

KALİTELİ HİZMET

Kendimizle yarışarak daima en iyiyi hedefleyerek en kaliteli ürüne ve hizmete ulaşmak için çalışıyoruz.

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sağlıklı olmasına ve insani gereksinimleri karşılamasına önem veriyoruz.

GÜVENİRLİK

Sürdürülebilir değer üretmenin temelinde güven duygusunun yattığına inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda çalışma arkadaşlarımız, müşterilerimiz, kurum ve organizasyonlarla uzun vadeli, güvene dayanan ilişkiler kuruyoruz.

Müşterilerimize söz verdiğimizden daha fazlasını başarıyor; sözlerimizi daima tutuyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİRLİK

Çalışanlarımıza değer veriyor; yenilikçi, cesur bir iş gücü üretiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla kurduğumuz sürdürülebilir uzun ilişkiler ile iş süreçlerindeki tecrübelerimizi artırıyoruz. Şirketlerimizin kaynaklarını müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini karşılamaya adayan bir felsefe, şirketimizin odak noktasını oluşturuyor. Geçmişten bugüne müşterilerimizle kurduğumuz sürdürülebilir, kaliteli ilişkiler sadık müşteri kitlemizi oluşturuyor; bunun sonucunda bize duydukları güven artarak sürdürülebilirliğimizi devam ettiriyoruz.

KÜRESEL DÜŞÜNMEK

Altunkaya Group olarak tüm işlerimizde yerel etik değerleri ve kültürü korurken küresel bir vizyon ve kalite ortaya koyuyoruz. Bu küresel vizyon, temel anlamda kendisini tasarımda, planlamada, iş birliklerinde, kalite, insan kaynakları ve tedarik zinciri yönetiminde gösteriyor.

YETENEK KAZANIMI

Altunkaya Group olarak vizyon, misyon ve değerlerimizden yola çıkarak, mevcut pozisyonlara en doğru ve yetkin adayların yerleştirilmesi için tüm işe alım araçlarını en etkin şekilde. kullanıyoruz Yetkinlik bazlı mülakat sistemini kullanarak, pozisyonlarımızın gerektirdiği yetkinliklerin adaylarımızdaki uygunluğunu değerlendiriyor, doğru insanı doğru işe yerleştirme politikasını gerçekleştirerek yetenek kazanımını gerçekleştiriyoruz.

YETENEK YÖNETİMİ

Altunkaya Group olarak uyguladığımız performans yönetim sisteminde her sene başında kurumsal ve fonksiyonel başarı göstergelerini belirleyerek bağlı tüm şirketlerin aynı hedeflere koşabilmesi için belirli bir model çerçevesinde SMART hedeflerimizi titizlikle oluşturuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda yüksek performansımızın sürdürülebilir olduğu, başarılı performansın ödüllendirildiği, gelişime açık performansın gelişim programıyla geliştirildiği ve performans sonuçlarının diğer insan kaynakları sistemleriyle entegrasyonun sağlandığı bir performans yönetim sistemi uyguluyoruz. Bunun yanı sıra çalışanlarımızın potansiyellerini değerlendirip, katma değerlerini arttırarak gelişim fırsatları ile destekliyoruz. Potansiyel değerlendirme, yedekleme, rotasyon ve kariyer planlama çalışmalarını en adil şekilde yürütür ve çalışanlarımıza net ve şeffaf bir biçimde kariyer yollarında ilerleyebilmeleri için tanımlı ve sistemli haritalar oluştururuz. Böylece organizasyonlarımızın gücünü ve esnekliğini en üst seviyeye çıkartıyoruz.

YETENEK GELİŞİMİ

Çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi ve iş performanslarının artırılmasına yönelik, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması, eğitim planlarının oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik tüm çalışmalarımızı eğitim ve gelişim sürecine göre profesyonel olarak yönetiyoruz. Ayrıca Altunkaya Group’ta iç eğitmenler oluşturuyoruz. Bu iç eğitmenlerimiz iş hayatında uzun yıllar boyunca biriktirdiği tecrübelerini ve bilgi birikimini astlarına aktarmakta ve ekibin kurum kültürüne göre yetişmesine olanak sağlamaktayız.Bunun yanında “Mühendis Okulu” gibi liderlik yetkinliğini geliştirmeyi amaç edinen projelerle lider yöneticilerini kendi bünyesinde geliştirmeyi amaçlıyoruz.

GENÇ YETENEKLER STAJ PROGRAMI

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitelerimizin staj taleplerine her zaman olumlu yaklaşıyor, destekliyor, öğrencilerin teorik bilgilerini işyerlerinde uygulamalı bilgilerle pekiştirmelerinin öneminin bilincinde oluyoruz. Altunkaya Group olarak okullarımızı ve öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar binlerce öğrenciye staj dönemlerinde kucak açıyor, , “genç yetenekler staj programı” ile gelişime ve değişime açık genç yetenekleri bünyesine dahil etmekten her daim mutluluk ve gurur duyuyoruz.